Wyprawka szkolna – program pomocy uczniom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w 2020 r.

 

Wyprawka 2020 rozporządzenie

WNIOSEK – wyprawka 2020

Wniosek należy złożyć do pedagoga szkolnego do 7 września 2020 r.