Wykaz podręczników do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 1. Agnieszka Borowska – Kociemba, Małgorzata Krukowska – Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 2. Agnieszka Borowska – Kociemba, Małgorzata Krukowska – Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Agnieszka Borowska – Kociemba, Małgorzata Krukowska – Uczę się kartami pracy
 4. Z pieniędzmi za pan brat – Maria Bukowska, Łucja Strużyk, Józefa Wilgosz
 5. Elżbieta Wianecka – Pytam i odpowiadam, karty ćwiczeń
 6. O Dorosłości – Lubię gotować, wyd. Pewny Start
 7. Mój dobry rok – Pierwsze kroki w kuchni, wyd. Pewny Start
 8. Kolorowe miesiące – Kalendarz, wyd. Pewny Start
 9. Wszystko co polskie… Kolorowanki patriotyczne
 10. Ja i mój świat. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu. Etap obrazka.
 11. Jacek Stojanowski – Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się
 12. Ja jako uczeń – Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 13. Ja i przyroda – Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 14. Moje zdrowie i Ja w chorobie – Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Jedzenie – Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 16. Ja w świecie techniki i technologii informacyjnej- Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 17. Ja jako konsument – Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną