Historia i misja ośrodka

Każde dziecko ma własne możliwości rozwoju – trzeba wydobyć to, co w nim cenne, odkryć razem z nim, kim jest i wskazać mu, kim może być.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy został powołany 12 października 2001 roku. Ośrodek funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Należy do placówek małych, ale profesjonalnie wykształcona kadra i bardzo dobre wyposażenie bazy edukacyjnej w zawodach gastronomiczno-hotelarskich stwarzają absolwentom szansę na uzyskanie kwalifikacji i możliwość zatrudnienia w rozwijającej się gastronomii i turystyce. Uczniowie ośrodka mają możliwość zamieszkania w internacie.

Misją naszego Ośrodka jest tworzenie szkoły otwartej i przyjaznej wychowankowi, opartej na właściwych wzorcach postępowania i przygotowującej do samodzielnego życia. Jesteśmy po to, aby dzieci czuły się z nami dobrze i bezpiecznie. Stwarzamy sytuacje, w których każdy uczeń może odnieść sukces na miarę swoich możliwości oraz dążyć do znalezienia właściwego dla siebie miejsca w społeczeństwie. Staramy się, by dzieci zdobyły wiedzę i umiejętności konieczne w pracy zawodowej i dorosłym życiu. Wspomagamy rozwój dzieci poprzez edukację, zajęcia rewalidacyjne i rozwijanie zainteresowań. Prowadzimy działania służące integracji uczniów w pełni sprawnych z uczniami z niepełnosprawnością. Dążymy do integracji poprzez wspólne klasy i pracownie szkolne, wspólne mieszkanie w internacie, współuczestniczenie obydwu grup młodzieży w organizowanych na terenie szkoły, internatu i środowiska lokalnego imprezach zawodowych, kulturalnych i sportowych.