Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

Termin Opis
6 września 2019 – piątek spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
23 września 2019 – poniedziałek spotkanie z rodzicami i uczniami klas czwartych technikum
6 listopada 2019 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30
11 grudnia 2019 – środa obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas Technikum i BS – informacja o przewidywanych ocenach za I okres w godzinach od 15.00 do 16.30
13 grudnia 2019 – piątek wigilia SOSW, zebrania z rodzicami uczniów klas specjalnych
10 stycznia 2020 – piątek obowiązkowe wywiadówki półroczne, informacja o wynikach klasyfikacji za I okres
4 marca 2020 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30
1 kwietnia 2020 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30 orazobowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas czwartych technikum, informacja o przewidywanych ocenach rocznych
13 maja 2020 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30
3 czerwca 2020 – środa obowiązkowe zebrania z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach rocznych