Harmonogram spotkań

W związku, z panującymi ograniczeniami funkcjonowania jednostek systemu oświaty zachęcamy wszystkich Rodziców do indywidualnych konsultacji z wychowawcami klas przez e-dziennik.