Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

Termin Opis
11 września 2020 – piątek spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
22 września 2020 – wtorek spotkanie z rodzicami i uczniami klas czwartych technikum
4 listopada 2020 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30
16 grudnia 2020 – środa obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas Technikum i BS – informacja o przewidywanych ocenach za I okres w godzinach od 15.00 do 16.30
18 grudnia 2020 – piątek wigilia SOSW, zebrania z rodzicami uczniów klas specjalnych
12 stycznia 2021 – wtorek obowiązkowe wywiadówki półroczne, informacja o wynikach klasyfikacji za I okres
3 marca 2021 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30
31 marca 2021 – środa obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas czwartych technikum, informacja o przewidywanych ocenach rocznych
12 maja 2021 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30
2 czerwca 2021 – środa obowiązkowe zebrania z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach rocznych