Wektory Życia w naszej szkole

Wektory Życia to zajęcia psychoedukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych. W minionym roku szkolnym warsztaty były prowadzone również w naszej szkole. Ich uczestnikami byli uczniowie klasy III technikum i III klasy szkoły branżowej. Udział w 12 spotkaniach pozwolił uczestnikom na poznanie i usystematyzowanie wiedzy związanej z życiowymi wyborami, miłością, płodnością, zdrowiem prokreacyjnym, wartością małżeństwa i rodziny, a przede wszystkim wartością ŻYCIA. Zajęcia odbywały się w atrakcyjnej formie, bazowały na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, dawały też okazję do wymiany poglądów i dyskusji.

Projekt uzyskał rekomendacje MEiN i został przygotowany w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, priorytet V. koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Drodzy Uczniowie, dziękujemy Wam za te wspólne spotkania i zaangażowanie. Wierzymy, że dzięki, rozmowom, przemyśleniom i zdobytej wiedzy, będziecie podejmować właściwe życiowe decyzje. Dziękujemy Wam, tym bardziej, że my też od Was się uczymy.

Życzymy udanych wakacji:)

Urszula Ruszała i Katarzyna Wacek – nauczyciele prowadzący zajęcia