Wiersze znane i lubiane

W internacie odbył się konkurs recytatorski. Wzięli w nim udział chętni wychowankowie, którzy recytowali wiersze napisane przez autorów znanych nam z dzieciństwa, takich jak: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, czy Wanda Chotomska. Jury w składzie wychowawców i starszych koleżanek Jagody i Ani miało duży problem z wyłonieniem zwycięzców. Uczestnicy pięknie recytowali, wyrażając swoje emocje za pomocą gestów, mimiki twarzy, intonacji, artykulacji i melodii głosu, przenosząc nas słuchających w świat dzieciństwa, w świat pana Hilarego, skarżypyty, lenia, co siedział na tapczanie, zbójników, chorej żaby, tańczącej igły z nitką a także w świat skoków narciarskich.

Ostatecznie jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Zofia Penar, Mateusz Bluj, Jan Janiszkiewicz

II miejsce – Patrycja Boczar, Izabela Piecuch, Karol Carrella

III miejsce – Maciej Opatecki

Wyróżnienia otrzymali: Klara Wolanin, Olga Wolanin, Julia Klimko i Kamil Walczyk

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali dyplomy i nagrody rzeczowe.