XLVI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Uczniowie „Gastronomika” po raz pierwszy wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, która odbyła się w dniach 13-15 marca 2024 r. w Kutnie. W konkursie reprezentowali nas uczniowie kształcący się w zawodzie technik technologii żywności – Barbara Chrebor z klasy trzeciej oraz Bartłomiej Długosz, Mateusz Prajznar i Weronika Wojtuń z klasy piątej.

Tytuł finalisty XLVI Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie uzyskali: Bartłomiej Długosz, Mateusz Prajznar i Weronika Wojtuń – w nagrodę otrzymali zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego z kwalifikacji technik technologii żywności z wynikiem 100%. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycielek zawodu – Iwony Sikorowicz i Marty Szelc.