Z Cyklu Cztery Pory Roku – Jesień

Po krótkiej przerwie wracamy do naszego cyklu Cztery Pory Roku, w którym będziemy prezentować to, czym uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy zajmowali się podczas zajęć kształtujących kreatywność, rozwijając swe plastyczne i muzyczne talenty.  Już teraz możecie obejrzeć, co robili jesienią:)