Wektory życia

To zajęcia psychoedukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiające uczestnikom poszukiwanie odpowiedzi na pytania związane z życiowymi wyborami, miłością, płodnością, zdrowiem prokreacyjnym, rodzicielstwem, a także współczesnymi zagrożeniami. Bazują na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym na aplikacjach webowych. Opierają się na najnowszych badaniach naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii, pedagogiki.

Projekt jest realizowany również u nas. Zajęcia prowadzą doświadczeni i dobrze przygotowani nauczyciele naszej szkoły, którzy doskonalili umiejętności i kompetencje niezbędne do rzetelnej realizacji warsztatów, podczas 30-godzinnego szkolenia, prowadzonego przez przygotowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji trenerów wojewódzkich programu „Wektory życia”.

Projekt uzyskał rekomendacje MEiN i został przygotowany w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, priorytet V. koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.