Uroczystości upamiętniające bitwę karpacko–dukielską z udziałem młodzieży ZSGH

79 lat temu 38 Armia Wojsk Radzieckich, w skład której wchodził I Korpus Czechosłowacki, toczyła zaciekłą walkę z Niemcami w celu opanowania Przełęczy Dukielskiej. Zajęcie tego przejścia przez Karpaty miało umożliwić przyjście z pomocą powstaniu na Słowacji. Operacja dukielsko-preszowska, zwana także bitwą o Przełęcz Dukielską, była największą w Polsce operacją górską II wojny światowej i jednym z najkrwawszych starć zbrojnych na terenie naszego kraju.

Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach przywołano podczas uroczystości, które zorganizowano na cmentarzu wojennym w Dukli. Wśród kombatantów, samorządowców oraz międzynarodowych środowisk kultywujących pamięć historyczną regionu, nie zabrakło młodzieży naszej szkoły.

Delegacje w asyście pocztów sztandarowych złożyły wieńce w miejscu spoczynku poległych. Wśród okolicznościowych przemówień oraz modlitw, wybrzmiało wykonanie patriotycznej pieśni „Śpij kolego”, nawiązującej w swej treści do historii żołnierzy, którzy polegli w dukielskiej „Dolinie Śmierci”.