Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

Nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości  5 000 zł (4 000 zł z budżetu państwa oraz 1 000 zł z budżetu Organu Prowadzącego)  na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021– 2025”. 

Zasadniczym celem programu jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo- kulturalnych, współpraca z innymi bibliotekami. Realizacja Programu rozpocznie się od listy życzeń czytelniczych, czyli książek proponowanych przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Na jej podstawie zostaną zakupione do biblioteki szkolnej nowości wydawnicze, w tym:  książki i audiobooki.