„Wyprawka szkolna 2023” – dofinansowanie do zakupu podręczników

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025:

Wyprawka 2023 rozporządzenie

Wniosek do pobrania o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2023/2024:

Wniosek.docx