Zapraszamy do składania dokumentów do szkoły

Świadectwa szkolne, zaświadczenia i inne dokumenty można składać osobiście w terminach:

Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

w sobotę 8 lipca 2023 r. od 9.00 do 13.00