Pamięć Katynia

Są takie wydarzenia, których czas nie okrywa zapomnieniem i nie odziera z emocji, pozostają na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach. Takim wydarzeniem jest bardzo smutny epizod II wojny światowej – mord polskich żołnierzy w Katyniu w 1940 roku. 

13. kwietnia, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Katynia, uczniowie ZSGH uczcili polskich żołnierzy – ofiary sowieckiego totalitaryzmu. W okolicznościowym apelu młodzież przybliżyła tragiczne wydarzenia naszej narodowej historii. Przypomniano tragiczny los polskich jeńców z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, którzy stracili życie z rąk sowieckich oprawców. Katyń był wielką tragedią, wymordowano wtedy, wiosną 1940 roku, kwiat narodu – polską inteligencję.

Na zakończenie minutą ciszy uczczono pamięć polskich bohaterów. Delegacja zapaliła symboliczne 3 znicze obok głazu, upamiętniającego uroczystość zasadzenia Dębu Niepodległości.

Zapalmy świecę, my młodzi XXI wieku. Stańmy w tym biegu! Zatrzymajmy się na chwilę!

Tam, na nieludzkiej ziemi, kiedyś zabito WIARĘ, NADZIEJĘ, MIŁOŚĆ.

Jednym strzałem w tył głowy…