Konferencja „Doradztwo zawodowe i edukacja zawodu uczniów ze spektrum autyzmu”

Wojewódzka konferencja „Doradztwo zawodowe i edukacja zawodu uczniów ze spektrum autyzmu” odbyła się 19 kwietnia 2023 r. Organizatorami byli: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie przy PZPW w Rzeszowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Jerzy Borcz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jan Pelczar, Starosta Powiatu Krośnieńskiego oraz Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty. Patronat medialny: Telewizja Obiektyw, Radio Trendy, Radio Fara oraz portale TerazKrosno.pl i Krosno112.pl.

Celem konferencji było przybliżenie wiedzy o osobach ze spektrum autyzmu i ich możliwościach odnalezienia się na rynku pracy oraz wyzwaniach, z jakimi muszą się zmierzyć uczniowie i nauczyciele podczas nauki zawodu.

Konferencję prowadzili Jan Barsznica – dyrektor ZSGH i Andrzej Dziugan – wicedyrektor PZPW w Rzeszowie ds. oddziału w Krośnie. Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty w Rzeszowie wyraził zadowolenie z organizacji konferencji, podkreślając znaczenie tego typu wydarzeń w rozwoju oświaty.

Następnie głos zabrał Witold Kocaj – burmistrz Iwonicza-Zdroju.

„Nauczyciel współorganizujący dla ucznia z autyzmem w szkole zawodowej” to temat prelekcji Agaty Pieniążek, prezes Stowarzyszenia Solis Radius w Rzeszowie.

Katarzyna Gosztyła – psycholog i doradca zawodowy
przedstawiła referat „Doradztwo zawodowe, a przyszłość zawodowa uczniów z autyzmem”.

Goście konferencji, podczas przerwy kawowej, mogli osobiście ocenić praktyczne umiejętności uczniów. Kucharze, cukiernicy, hotelarze, opiekunowie, nauczyciele… Jesteście niezastąpieni!

W drugiej części konferencji, która poświęcona była przykładom dobrych praktyk, dyrektor ZSGH wymienił najważniejsze aspekty organizacji szkoły w oddziałach z uczniami z ASD, natomiast Barbara Ślączka – pedagog szkolny i Agnieszka Jakubowicz – nauczyciel współorganizujący przedstawiły prezentację, która była odzwierciedleniem realnej pracy zespołu nauczycieli z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To nauczyciele nauki zawodu mają największy wpływ na rozwój zdolności praktycznych uczniów. Umiejętność współpracy z nauczycielami współorganizującymi proces kształcenia oraz nauczycielami zatrudnionymi w charakterze pomoc nauczyciela, dodatkowo procentuje w uzyskaniu większej samodzielności życiowej i zawodowej.

Na konferencji gościliśmy naszego ucznia Oliwera i jego rodziców. Oliwer podzielił się swoimi doświadczeniami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych. Oliwer, dajesz przykład dla nas wszystkich, jak walczyć o swoje marzenia, mimo trudności i większych wyzwań. Liczymy, że wyjazd do Hiszpanii będzie dla Ciebie niezapomnianym wydarzeniem i wstępem do realizacji następnych marzeń. Drodzy Rodzice Oliwera! Postawa Waszego syna jest efektem Waszej mądrej miłości. Gratulacje!

Informacje o konferencji.
Prezentacja Barbary Ślączki.

Konferencja była współfinansowana z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2023 r., ze środków przeznaczonych na realizację imprez ujętych w Planie Edukacji Zdrowotnej na lata 2023-2024 „Życie mam tylko jedno”.