Ale to już było…..

Czas płynie nieubłaganie. Kwiecień zbliża się do końca, a to oznacza, że dla części uczniów naszej szkoły skończył się również pewien etap w ich życiu. Dziś pożegnaliśmy kolejnych absolwentów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju. 

Tradycyjnie uroczystość pożegnania maturzystów przygotowali uczniowie klas czwartych – IV TŻC i THp. Pan dyrektor, Jan Barsznica, podsumował czteroletnią pracę tegorocznych absolwentów, wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz ufundowane przez radę rodziców nagrody. Głos zabrała również przewodnicząca rady rodziców, pani Agnieszka Jastrzębska, która podziękowała gronu pedagogicznemu za trud uczenia i wychowania, natomiast młodzieży życzyła powodzenia w realizowaniu życiowych planów. 

Następnie chorąży pocztu sztandarowego wraz asystą przekazali opiekę nad sztandarem szkoły młodszym kolegom i koleżankom. Na tym zakończyła się część oficjalna, czwartoklasiści zaprosili grono pedagogiczne, absolwentów oraz ich rodziców do obejrzenia programu artystycznego zatytułowanego „Kubek w kubek, czyli twoja twarz brzmi znajomo”. Najpierw przestawili proces pieczenia ucznia, później starali się przekonać maturzystów do Mickiewicza, a na koniec na maturzystów czekały pamiątki i muzyczne dedykacje, które z przymrużeniem oka charakteryzowały opuszczających szkołę uczniów. Publiczność na muzyczne nominacje reagowała żywiołowo, dlatego uważamy, że trafnie dobraliśmy utwory.

Społeczność szkolna życzy Wam – pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości, optymizmu i wiary w siebie, oraz wspaniałej przyszłości!