Miłość przykazana

Dla wielu nas okres Wielkiego Postu jest czasem odnowy duchowej i nawiązywania na nowo relacji z Panem Bogiem. Wśród codziennych wydarzeń potrzebujemy się zatrzymać, poddać chwili refleksji nad własnym życiem, a także zweryfikować swoją bliskość z Bogiem. Taką możliwość dały nam szkolne rekolekcje, które w dniach 14-15 marca, poprowadził dla naszej szkolnej społeczności ks. Paweł Pystka – wikariusz parafii w Lubatowej.

Tematem przewodnim rekolekcji była: Miłość przykazana – miłość opierająca się na wypełnianiu przykazań, które w naszym życiu mogą być źródłem szczęścia.

W pierwszym dniu, podczas projekcji filmu „Johnny”, uczniowie zapoznali się z wybitną postacią ks. Jana Kaczkowskiego. Następnie, w kościele parafialnym, uczestniczyli w konferencji ks. Pawła oraz w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Kolejnego dnia uczniowie mieli okazję do chwili „Bożego szaleństwa”. W sali kina „Wczasowicz”, poprzez gry i zabawy integracyjne, mogli przypomnieć sobie podstawowe prawdy wiary. Następnie, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu mogli skorzystać z sakramentu pokuty, aby z oczyszczonym sercem uczestniczyć we Mszy Świętej, kończącej dwudniowy program rekolekcji.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do rekolekcyjnego dzieła: ks. Pawłowi Pystce, Uczniom oraz Gronu Pedagogicznemu naszej szkoły. Szczególne podziękowania składamy pani Dorocie Świstak – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju, za życzliwość i udostępnienie nam sali kina „Wczasowicz”.

Ufamy, że wspólnie przeżyty czas rekolekcji pomógł nam w dokonaniu refleksji nad własnym życiem, stał się zachętą do realizacji „miłości przykazanej” w każdym czasie i w każdym miejscu i zaowocuje pięknym przeżyciem Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Bóg zapłać i szczęść Boże.

katecheci: Ks. Paweł Franus i p. Katarzyna Wacek