Szkolne potyczki językowe

 

Dzień Języka Ojczystego to międzynarodowe święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Przypomina o różnorodności językowej, a także o tym, iż język to narzędzie rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzi. Obchody tego dnia mają zwrócić uwagę na potrzebę troski o język ojczysty.

Nasza szkoła również włączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Na trzeciej lekcji w bibliotece szkolnej 2-osobowe zespoły z poszczególnych klas pracowały metodą stacji zadaniowych. Zmierzyły się z zadaniami językowymi: rebusami, krzyżówkami, zagadkami ortograficznymi i łamańcami językowymi.

Najlepszy wynik uzyskały Patrycja Zając i Emilia Hejnar z klasy IVTHŻC. 

Zwycięski zespół został nagrodzony ocenami bardzo dobrymi z języka polskiego oraz otrzymał bon na niepytanie dla całej klasy w wybranym terminie.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w potyczkach, a byli to: Szymon Rzepka, Martin Jakubowicz – klasa1 THŻC, Emilia Hryceńko, Zofia Kopczak – klasa 2TŻC, Kacper Cwynar, Barbara Kielar – klasa 3TŻK, Weronika Wojtuń, Zuzanna Krysik – klasa 4 TŻC, Wiktoria Śnieżek, Jagna Parylak – klasa 4Thp, Patrycja Zając, Emilia Hejnar – klasa 4THŻC.