Sposoby na efektywne uczenie się


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach z doradztwa zawodowego przeprowadzonych przez panią Monikę Tęczar w ramach współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Celem spotkania było poznanie technik uczenia się, zarządzania sobą w czasie oraz budowanie motywacji do nauki.
Zajęcia zostały przeprowadzone 20 lutego, a kolejne spotkanie w formie warsztatowej zaplanowano na maj.