Badanie jakości żywności

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie”– Paulo Coelho
Uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie technik technologii żywności, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, dotyczących oceny jakości żywności, które odbyły się w KPU w Krośnie.

W ramach praktycznego doszkalania zawodowego uczniowie oznaczali białka w wybranych produktach spożywczych, określali rozpuszczalność tłuszczów w różnych związkach chemicznych oraz badali kwasowość żywności. 

Oprócz metod chemicznych uczestniczący w zajęciach zapoznali się i równieżz metodą analizy instrumentalnej w badaniu jakości żywności.
Zajęcia odbyły się w ramach współpracy naszej szkoły z KPU w Krośnie. Uczniowie pracowali pod kierunkiem dr inż. Barbary Krochmal – Marczak – kierownika Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności, dr inż. Magdaleny Dykiel oraz mgr inż. Angeliki Uram – Dudek.