I Powiatowy Konkurs Żywieniowy – rozstrzygnięty

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania stał się inspiracją do zaproszenia ósmoklasistów na I Powiatowy Konkurs Żywieniowy „W czym tkwi zdrowie”. 

Na zaproszenie odpowiedziało 13 drużyn, reprezentujących szkoły podstawowe z Dobieszyna, Iskrzyni, Iwonicza, Lubatowej, Odrzykonia i Wrocanki. Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch etapach – szkolnym i powiatowym, który odbył się 8 listopada w naszej szkole.

W pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną, dotyczącą błędów żywieniowych nastolatków i omówić ją w dniu zawodów.  Drugi etap konkursu odbywał się w naszej szkole. Zespoły wzięły udział w konkurencjach sprawnościowych: dekorowania pierników, rozpoznawania przypraw i ziół, przenoszenia zastawy stołowej z zastosowaniem tacy, składania ręczników. Uczestnicy konkursu obejrzeli prezentację dotyczącą projektów unijnych realizowanych w naszej szkole. Starsze koleżanki i koledzy opowiedzieli o swoich wrażeniach z udziału w projekcie „Dobry staż dobry start”. Zaprosili również do udziału w nowym projekcie „W poszukiwaniu smaku”, którego realizacja rozpoczyna się w tym roku szkolnym i będzie kontynuowana w następnym. Opiekunowie grup wysłuchali prelekcji żywieniowej oraz mieli okazję spróbować kawy parzonej przez członków kółka baristycznego. Po zakończeniu zmagań konkursowych wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na aromatyczną zupę dyniową.

Jury stanęło przed trudną decyzją. Ostatecznie I miejsce przyznano Szkole Podstawowej w Lubatowej, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, a miejsce III przypadło Szkole Podstawowej w Odrzykoniu.

Nagrody wręczył Starosta Krośnieński Jan Pelczar, który również objął honorowy patronat nad wydarzeniem. Konkurs współorganizowano i dofinansowano z budżetu Powiatu  Krośnieńskiego w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Planie  Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim „Życie mam tylko jedno”. W podsumowaniu konkursu wzięła również Józefa Winnicka – Sawczuk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Mamy nadzieję, że Powiatowy Konkurs Żywieniowy wpisze się w tradycję naszej szkoły. 

Szczegółowe wyniki konkursu.