Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w „Gastronomiku”

Nowy rok szkolny w „Gastronomiku” rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym

pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Iwoniczu-Zdroju. Homilię wygłosił ks. Paweł

Franus, który rozpoczyna pracę w naszej szkole jako nauczyciel religii.

Dalsza część uroczystości odbyła się na boisku szkolnym. Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta

Krośnieński Andrzej Guzik, który wraz z dyrektorem Janem Barsznicą złożył uczniom, nauczycielom i

pracownikom szkoły życzenia udanego, bezpiecznego i pełnego sukcesów nowego roku szkolnego.

Szczególnie serdecznie przywitaliśmy nowych uczniów, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole.

Dyrektor Jan Barsznica przedstawił wychowawców i poinformował, że od bieżącego roku szkolnego

funkcję zastępcy dyrektora pełnić będzie pani Ewa Ciuła.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z nauczycielami udali się do klas.