Badania sanepid

Bezpłatne wykonanie badań dla kandydatów zamieszkałych w Krośnie i powiecie krośnieńskim na nosicielstwo w Stacji SANEPID w Krośnie, zostanie przeprowadzone na podstawie listy przesłanej przez szkołę do Stacji SANEPID w Krośnie, ul. Stefana Kisielewskiego 12, tel. 134321942 po 1 sierpnia 2022 r.

Kandydaci spoza powiatu krośnieńskiego wykonują badania w Sanepidzie w innej miejscowości na podstawie przesłanego/pobranego w szkole skierowania.

Z wynikami z Sanepidu należy zgłosić się do lekarza  Medycyny Pracy, który odpłatnie wpisze wyniki do wcześniej zakupionej książeczki zdrowia lub wyda orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Uczeń nie dostarcza książeczki/orzeczenia na wakacjach do szkoły. Książeczka będzie wymagana na zajęciach od 1 września.