Hotelowe śniadanie wielkanocne


Uczennice klas hotelarskich przygotowały śniadanie wielkanocne dla dyrekcji, wychowawców i nauczycieli.
‘’Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, to czas odrodzenia, również wiary w drugiego człowieka’’- tymi słowami uczennice rozpoczęły uroczystość i zaprosiły do degustacji przygotowanych dań. W bogatym menu nie mogło zabraknąć tradycyjnego żurku, jajek, oraz wielkanocnej babki.
Podczas śniadania został rozstrzygnięty konkurs na nakrycie wielkanocnego stołu. Jury zdecydowało o zwycięstwie uczennic klasy 3 Thp.
Hotelarki serdecznie dziękują pani Katarzynie Jurasz-Świerczek oraz koleżankom i kolegom z klasy 3 BKC za pomoc w przygotowaniach.