Pokarm dla duszy, czyli szkolne rekolekcje.

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. – te słowa, zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa (30,15) mocno wybrzmiały podczas tegorocznych rekolekcji, które wygłosił dla naszej szkolnej społeczności ks. dr Krzysztof Żołyniak.

Bóg pragnie naszego szczęścia, wskazuje nam drogę, ale nie zniewala. Każdy człowiek musi samodzielnie dokonać wyboru i podjąć decyzję, czy chce pójść za Nim.… Czas rekolekcji dał nam możliwość zatrzymania i refleksji nad naszą wiarą i obranym kierunkiem życia… dostrzeżenia tego, co oddala nas od Boga. Był też okazją do zmiany, do nawrócenia, którego nie należy odkładać na później (jutro jest bowiem niepewne…).

W każdym z nas jest dobro i ważne jest, abyśmy odważnie dzielili się nim na co dzień.

Spojrzeć na swoje życie w świetle prawdy nie jest łatwo. Pomogły nam w tym wspólna modlitwa i rozważania w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nasze przemyślenia, postanowienia i troski oddaliśmy dobremu Bogu podczas kończącej rekolekcje, Eucharystii. Ufamy, że umocnieni Bożym błogosławieństwem, będziemy dokonywać dobrych i mądrych wyborów.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli ubogacić naszą wspólnotę swoją obecnością, modlitwą i zaangażowaniem.