Jubileusz 60-lecia, przeżyjmy to jeszcze raz.

Wspomnienia emerytowanych nauczycieli.