Badania jakości żywności

6 grudnia 2021 r. uczniowie z klasy IV technikum w zawodzie technik technologii żywności uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych dotyczących oceny jakości żywności, które odbyły się w KPU w Krośnie.

W ramach praktycznego doszkolenia zawodowego uczniowie oznaczali białka w wybranych produktach spożywczych, określali rozpuszczalność tłuszczów w różnych związkach chemicznych, badali kwasowość żywności. Oprócz chemicznych metod uczniowie mogli także zgłębić wiedzę na temat metod analizy instrumentalnej w badaniu jakości żywności. W ramach współpracy naszej szkoły z KPU w Krośnie zajęcia odbyły się pod okiem dr inż. Barbary Kochmal – Marczak – kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności , dr inż. Magdaleny Dykiel oraz mgr Joanny Półchłopek.