Diamentowy jubileusz „Gastronomika”

Z historii szkoły 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia.

Historia szkoły rozpoczyna się 1 września 1961 r., kiedy dyrektorem Technikum Gospodarczego i Liceum Ogólnokształcącego został Stanisław Gałązka, a zajęcia odbywały się w budynku „Belwederu”. Internat zaś mieścił się w willi „Warszawianka” i nie było tam wody, dlatego kąpano się w łaźni zdrojowej.

Niestety, już w grudniu 1962 r. w budynku szkoły wybuchł pożar, a zajęcia lekcyjne przeniesiono do „Górnika” i do świetlicy „Pod Jodłą”. Sam pożar nie wpłynął na odbywanie zajęć, za to siarczyste mrozy spowodowały zawieszenie zajęć na dwa tygodnie. Po pożarze przeprowadzono remont, powstała pierwsza pracownia kulinarna, a od roku 1964 r. rozpoczęto naukę  w Zasadniczej Szkole Gastronomicznej w zawodzie kucharz, w tym roku rozpoczęto też budowę internatu. Już wtedy działała w szkole biblioteka, w której znajdowało się 5.000 woluminów.

Pierwszy egzamin maturalny zdawali w maju 1966 roku absolwenci Technikum Gospodarczego. Nazwa Technikum Gastronomiczne funkcjonuje od 1967 r., a nauka trwała pięć lat. Ze względu na warunki lokalowe młodzież rozpoczynała naukę o 8.00, a kończyła o 20.00. Dopiero w 1972 r. w szkole pojawili się pierwsi chłopcy, wcześniej uczęszczały tam tylko dziewczęta. W 1976 r. szkoła po raz kolejny zmieniła nazwę, tym razem na Zespół Szkół Gastronomicznych.

W kolejnych latach w budynku szkoły dobudowano piętro, pojawiły się też pierwsze komputery. Po okresie transformacji powstała pracownia ciastkarska, a w 1998 r. szkoła przyjęła nazwę, którą nosi obecnie, czyli Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, a w 37 oddziałach uczyło się 970 uczniów i słuchaczy.

Nazwa szkoły po raz kolejny zmieniła się w 2001 r. – tym razem na Iwonickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym czasie powołano Gimnazjum Specjalne, a następnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, powołano również ośrodek egzaminacyjny.

Po trzech latach powrócono do nazwy ZSGH, szkoła podjęła w tym czasie współpracę z Finlandią, utworzono Pracownię Ćwiczeń Praktycznych oraz wprowadzono kształcenie modułowe. Szkoła była organizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych. Została też wpisana do Księgi Polskich Rekordów i Osobliwości, gdyż pobiła rekord Polski na „Najdłuższy keks”(117 m, 25 cm).

Od 2011 r. szkoły wchodzące w skład ZSGH otrzymały imię Józefa Aleksiewicza, lekarza, społecznika, nauczyciela, żołnierza, człowieka o różnorodnych pasjach i gorliwego patrioty, związanego z Iwoniczem-Zdrojem.

W szkole modernizowane są kolejne pracownie, młodzież wyjeżdża także na staże zawodowe do Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Bułgarii, w ramach projektów Erasmus i POWER. Dodatkowo uczniowie uczestniczą w kursach i szkoleniach organizowanych z funduszy europejskich. W ramach współpracy polsko-słowackiej w naszej szkole został zrealizowany projekt INTERREG, dzięki któremu zyskaliśmy nowoczesną pracownię językowo-biznesową. W 2021 r. oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe.

Obchody jubileuszu

Przebieg jubileuszu miał kilka odsłon. Rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kościele p.w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i św. Iwona w Iwoniczu-Zdroju, którą celebrowali ks. prałat Andrzej Chmura, ks. proboszcz Bogdan Nitka i ks. Radosław Kwolek. W słowie skierowanym do zgromadzonych ks. Bogdan Nitka podkreślił aspekt wychowania i wpajania wartości, właśnie takich , jakie od lat kultywuje szkoła. W oprawę Mszy Św. włączyli się nauczyciele, uczniowie, nauczyciele emeryci i absolwenci.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali kina „Wczasowicz”. Najpierw wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn narodowy. Konferansjerami byli pani Ewa Oberc oraz Michał Ryłko, uczeń klasy III THŻC. Następnie dyrektor ZSGH, pan Jan Barsznica, przywitał zaproszonych gości, absolwentów, nauczycieli emerytów, obecnie uczących pedagogów oraz uczniów. Przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii szkoły oraz wymienił największe sukcesy uczniów w olimpiadach,  konkursach  ogólnopolskich i zagranicznych. Zaznaczył, że jednym z ciekawszych doświadczeń zawodowych jest udział młodzieży w zagranicznych stażach w ramach projektów Erasmus+ i Power. Podkreślił, że w ciągu sześćdziesięciu lat w szkole pracowało 350 nauczycieli, a jej mury opuściło 7.500 absolwentów.

Kolejnym punktem programu było uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Obchody diamentowego jubileuszu szkoły zbiegły się z Dniem Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Starosta Krośnieński, pan Jan Pelczar, wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom w szkołach prowadzonych przez powiat. Nagrodzeni przez Starostę zostali również nasi uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sukcesy sportowe. Nagrody wyróżniającym się nauczycielom rozdał również dyrektor ZSGH, pan Jan Barsznica.

Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna. Konferansjerzy, pani Ewa Oberc i  Michał Ryłko, zabrali wszystkich w świat wspomnień, przypominając najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, które ilustrowała prezentacja multimedialna. Swój wkład w uroczystość miała też młodzież, która inspirując się skeczem kabaretu Neo-Nówka rozbawiła publiczność scenką „Lekcja gastronomii z przymrużeniem oka”. Czas wspomnień podsumowała uczennica klasy III THŻC Emilia Hejnar, śpiewając piosenkę „60 lat minęło”. Następnie w dwóch krótkich filmikach zaprezentowano współczesne lekcje gastronomiczne z wykorzystaniem technologii informatycznej. Część artystyczna zakończyła się piosenką Budki Suflera ”Piąty bieg” w wykonaniu absolwentki Jadwigi Zimy.

Na koniec głos zabrali zaproszenie goście, składając gratulacje i życzenia, byli to: Jan Pelczar – Starosta Krośnieński, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Krzysztof Gierlach, Witold Kocaj- Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, Agnieszka Woźniak – Prorektor KPU, Andrea Klačeková – dyrektor Strednej Odbornej Školy Gastronómie a Služieb w Preszowie, Józefa Winnicka-Sawczuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zuzanna Wojtoń – Dyrektor OREW w Rymanowie-Zdroju, oraz Agata Połomska Przewodnicząca Rady Rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas również : w imieniu Posła na Sejm RP Piotra Babinetza – Seweryn Myśliwiec, ks. Bogdan Nitka, wicestarosta Andrzej Guzik, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krężałek rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie, Ewa Bukowiecka, dyrektor Monika Subik, Skarbnik Powiatu Janusz Turek, Dyrektor CUW Krosno Renata Piękoś, Barbara Krochmal-Marczak –Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, dyrektorzy i przedstawiciele szkół powiatu, dyrektor Hotelu i Restauracji „Jaś Wędrowniczek”, Justyna Szepieniec oraz przedstawiciele mediów.

Po części artystycznej goście, nauczyciele emeryci, grono pedagogiczne oraz absolwenci udali się na spotkanie do restauracji ”Glorietta”.