Zielono nam

Nowy rok szkolny rozpoczęty. Każdy w internacie ma już swoje miejsce. Dzisiaj mieliśmy czas na prace w ogrodzie. Wokół terenu przeznaczonego na ognisko, zasadziliśmy kilkanaście tui. Pracowaliśmy chętnie i z dużym entuzjazmem. Zrobiło się zielono. Zasadzone drzewka będziemy podlewać, aby szybko urosły i cieszyły nasze oczy.