Refundacja kosztów zakupu biletów miesięcznych

Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.

Uchwała RPK_2021 – 2023