Wirtualny Dzień Otwarty dla kandydatów do klas I

Drodzy Ósmoklasiści!

Społeczność szkolna ZSGH w Iwoniczu-Zdroju serdecznie zaprasza uczniów klas ósmych i ich rodziców do udziału w kolejnej edycji Wirtualnego Dnia Otwartego, który odbędzie się 13 maja 2021r. (czwartek) od godz. 13.00 do 15.00. Do spotkania można dołączyć bezpośrednio, korzystając z aplikacji Microsoft Teams. Wirtualny Dzień Otwarty odbędzie się w formie transmisji na żywo, podczas której zobaczycie pokazy, m.in. barmański, sushi, wyrobów cukierniczych. Będziecie mogli uzyskać szczegółowe informacje o szkole, uczestnicząc w spotkaniu z dyrektorem szkoły oraz zadając pytania na czacie nauczycielom przedmiotów zawodowych. Możecie dołączyć do wydarzenia, klikając w linki zamieszczone poniżej.

Harmonogram Wirtualnego Dnia Otwartego:

13:00-13:05 – rozpoczęcie Wirtualnego Dnia Otwartego, spotkanie z dyrektorem szkoły:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe2374f67e724beb94d5f1eb5475707a%40thread.tacv2/1614594597978?context=%7b%22Tid%22%3a%22c83b2c5a-bf4b-422b-9f93-2bd75b35a97f%22%2c%22Oid%22%3a%229bbf550b-eafd-4dc2-a5e8-67acf72cc7c4%22%7d
13:05-13:50 – pokazy na żywo; m.in. barmański, sushi, wyrobów cukierniczych:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe2374f67e724beb94d5f1eb5475707a%40thread.tacv2/1614594597978?context=%7b%22Tid%22%3a%22c83b2c5a-bf4b-422b-9f93-2bd75b35a97f%22%2c%22Oid%22%3a%229bbf550b-eafd-4dc2-a5e8-67acf72cc7c4%22%7d
13:50-15:00 – czas na zadawanie pytań nauczycielom przedmiotów zawodowych na czacie.

Linki dla kandydatów zainteresowanych kierunkami:
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik usług kelnerskich:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52a7c144c5e24dd0b54710b428a0594b%40thread.tacv2/1615983278881?context=%7b%22Tid%22%3a%22c83b2c5a-bf4b-422b-9f93-2bd75b35a97f%22%2c%22Oid%22%3a%222d676e09-5afe-44d3-b4de-a84cb279fdfa%22%7d

technik hotelarstwa:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk5MmRjOGMtNWIyYi00Y2RkLThlMjctOTUxNTY3NjY2Y2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c83b2c5a-bf4b-422b-9f93-2bd75b35a97f%22%2c%22Oid%22%3a%22a692ce81-f14e-4fe6-a6a6-037cd7802dcb%22%7d

technik organizacji turystyki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a83119892dd424a2d936a7ab791a732ab%40thread.tacv2/1620637897776?context=%7b%22Tid%22%3a%22c83b2c5a-bf4b-422b-9f93-2bd75b35a97f%22%2c%22Oid%22%3a%2214eadcf6-0c75-481c-8624-e15dc93c8efb%22%7d

• 15:00 – zakończenie Wirtualnego Dnia Otwartego

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Bądźcie z nami 13 maja od 13:00 do 15:00
CZEKAMY NA WAS ONLINE!