Wirtualny Dzień Otwarty

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju serdecznie zapraszają Ósmoklasistów do udziału w pierwszej odsłonie Wirtualnego Dnia Otwartego, który odbędzie się 29 kwietnia 2021r. (czwartek) od godz. 13.00 do 16.00. Do spotkania można dołączyć bezpośrednio o godz. 13.00, 14.00 lub 15.00, korzystając z aplikacji Teams.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJiNjFmM2ItM2RhMS00YmRjLWE2MDYtMDNjNjRkMjVhM2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c83b2c5a-bf4b-422b-9f93-2bd75b35a97f%22%2c%22Oid%22%3a%22a692ce81-f14e-4fe6-a6a6-037cd7802dcb%22%7d

W trakcie spotkania można będzie uzyskać informacje o szkole, poznać tajniki zawodu technik hotelarstwa, zwiedzić nowoczesne pracownie zawodowe i językowe, a także zadać pytania nauczycielom i uczniom na czacie.

Druga odsłona Wirtualnych Dni Otwartych już 13 maja – wówczas zaprezentujemy pozostałe, atrakcyjne kierunki kształcenia w naszej szkole:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik technologii żywności
  • technik usług kelnerskich
  • technik organizacji turystyki.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!