Harmonogram egzaminów maturalnych

Publikujemy harmonogram egzaminów maturalnych w ZSGH. W przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej 28 kwietnia 2021 r. odbędzie się szkolenie dla zdających, w formie wideokonferencji. Informacja zostanie przesłana na maila podanego w deklaracji, a uczniowie klas czwartych informacje otrzymają poprzez e-dziennik.

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 wtorek język polski – pp’ język łaciński i kultura antyczna – pr *
5 środa matematyka – pp historia muzyki – pr
6 czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr
7 piątek język angielski – pr język angielski – dj* filozofia – pr
8,9- sobota, niedziela
10 poniedziałek język polski – pr język łemkowski – pr język kaszubski – pr
11 wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr
12 środa biologia – pr język francuski – pr język francuski – dj
13 czwartek geografia – pr język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp
14 piątek chemia – pr język niemiecki – pr język niemiecki – dj
15, 16 – sobota, niedziela
17 poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr język rosyjski – dj
18 wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr język hiszpański – dj
19 środa informatyka – pr język włoski – pr język włoski – dj