List Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Przekazuję list Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie. Proszę zapoznać się z jego treścią i zachęcam do korzystania.

Informuję, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie funkcjonuje stacjonarnie nieprzerwanie od początku epidemii realizując w szczególności zadania
z zakresu diagnozy i terapii, opiniowania i orzecznictwa oraz doradztwa zawodowego, w warunkach rygoru sanitarnego, zgodnie z przyjętym harmonogramem postępowania przeciwepidemiologicznego. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu epidemii podejmujemy jednocześnie alternatywne formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (możliwość telefonicznych konsultacji i porad, możliwość terapii w formule hybrydowej). Obecnie uruchamiamy e-Punkt Konsultacyjny, dający możliwość indywidualnych spotkań online z psychologiem:

(https://zoom.us/j/97259569013?pwd=bmUwNit6RE5kZHJXN2k1R2hUa0JaQT09

ewentualnie pod nr tel. 665557820), w każdy poniedziałek miesiąca od godz. 13ºº-14ºº

z pedagogiem:

(https://zoom.us/j/93258126718?pwd=N0R2Y0JjS2RmcDd0eHNiaVZqUkJyQT09 ewentualnie pod nr tel. 665557820), w każdy poniedziałek miesiąca od godz. 13ºº-14ºº

oraz z logopedą:

(https://zoom.us/j/97892123601?pwd=RGFiSEtQNE82ZjBRZDFPNzVrM2JKZz09

ewentualnie pod nr tel. 665557820) w każdy poniedziałek miesiąca od godz. 14ºº-15ºº.

Chcąc wesprzeć młodzież stojącą przed decyzją wyboru drogi zawodowej oferujemy możliwość spotkań online z doradcą zawodowym:

(https://zoom.us/j/95414483271?pwd=NTFzcDBZZ0tDZ0N4SFpxM25XYVNhdz09 ewentualnie pod nr tel. 665557820). Możliwość uzyskania indywidualnej porady zawodoznawczej w każdą środę miesiąca od godz. 12ºº-13ºº.

Pracownicy poradni przeprowadzają badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów kl. VIII na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego w miarę zgłaszanych potrzeb przez szkoły.

Informacje dotyczące alternatywnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz propozycję tematów szkoleń online adresowanych do nauczycieli i rodziców będzie można znaleźć na stronie internetowej poradni w zakładce e-Poradnia.

Zwracam się równocześnie z prośbą o przekazanie nauczycielom, rodzicom i młodzieży w/w informacji oraz możliwości  skorzystania z naszej oferty.

Zapraszam do współpracy i pozdrawiam.

Elżbieta Kozubal

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie