Dzień Bezpiecznego Internetu w naszym internacie…

11 marca 2021 roku w internacie zorganizowany został Dzień Bezpiecznego Internetu. Organizatorami tego wydarzenia były panie:  Agnieszka Masłyk i Marlena Orlińska.

W dwóch spotkaniach z cyklu „Zagrożenia internetowe” brali udział uczniowie II klasy Szkoły Branżowej, II klasy Szkoły Branżowej Specjalnej oraz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Podczas zajęć wykorzystano TIK, a także sprzęt w postaci laptopów, które szkoła otrzymała w ramach programu Aktywna Tablica.

Poprzez analizę filmów edukacyjnych, połączoną z metaplanem, gry i zabawy oraz dyskusję w grupach uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat niebezpieczeństw czyhających w sieci. Dodatkową atrakcją podczas zajęć były konkursy wiedzy. Każdy z uczestników otrzymał dyplom udziału w zajęciach, natomiast uczniowie, którzy wygrali główny konkurs, otrzymali dyplomy z wyróżnieniem oraz specjalne nagrody.

Oprócz dobrej zabawy uczestnicy wyszli z zajęć z dekalogiem bezpiecznego korzystania z Internetu.