Dobry staż to dobry start

II etap Portugalia – wrzesień 2021

Kontynuujemy realizację projektu „Dobry staż – dobry start” w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Rozpoczynamy nabór uczestników do II etapu projektu – 4-tygodniowego stażu zawodowego w stolicy Portugalii, Lizbonie, zaplanowanego na wrzesień 2021. Termin wyjazdu może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce i Portugalii i związanych z tym ograniczeń.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE dla osób uczących się w naszej szkole dostępne są na FB i na stronie szkoły www.zsgh.pl. W tym etapie mogą już brać udział wszyscy uczniowie również z klas pierwszych technikum, szkoły branżowej i szkoły branżowej specjalnej w ZSGH.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny pobrać plik PDF: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DS-E2P – OSOBA UCZĄCA SIĘ, wypełnić go komputerowo (funkcja: wypełnij i podpisz) i PODPISAĆ swoim imieniem i nazwiskiem. Wszystkie dane należy dokładnie sprawdzić. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów zawodowych wypełniają formularze opiniujące i odsyłają je bezpośrednio na podany adres, jednak obowiązkiem ucznia jest zwrócenie się do nich z prośbą o napisanie opinii.

Formularz należy odesłać na adres magdalenajacekzsgh@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2021. W tytule maila należy wpisać: ZGŁOSZENIE DO II ETAPU PROJEKTU „DOBRY STAŻ – DOBRY START”, a także swoje IMIĘ i NAZWISKO. Podpisy zostaną uzupełnione w chwili powrotu do nauki stacjonarnej w szkole.

Formularze:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Opinia wychowawcy klasy
  3. Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych