Znamy zwycięzców Szkolnego Konkursu Plastycznego

W związku z 100. rocznicą urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w naszej szkole został przeprowadzony Konkurs Plastyczny. Główną ideą konkursu, który odbył się w formie on-line, była plastyczna interpretacja utworów Patrona roku 2021.
Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością, precyzją oraz starannością prac. Wykorzystali różnorodne techniki i materiały plastyczne. Ocenie podlegała zgodność pracy z wybranym utworem, staranność wykonania, walory artystyczne i oryginalność pracy.
Komisja konkursowa w składzie: Joanna Dyląg-Faliszek – artysta plastyk, Lidia Jakieła, Wioletta Zawada, Małgorzata Rysz wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce: Małgorzata Raab z kl. II THŻC za malarską interpretację wiersza „Biała magia” oraz Karolina Hryceńko z kl. II THŻC za wykonanie pracy 3D przy użyciu frezarki, do wiersza „Pokolenie”
II miejsce: Patrycja Zając z kl. II THŻC i Gabriela Kwolek z kl. I TŻK
III miejsce: Katarzyna Bryniarska z kl. II THŻC

Wyróżnienia: Karolina Szwast z kl. I TŻC oraz Emilia Hejnar, Karolina Łaniak z klasy II THŻC.

Laureaci otrzymają dyplomy oraz upominki po powrocie do szkoły, a wszyscy uczestnicy oceny cząstkowe.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a wyróżnionym i nagrodzonym uczniom gratulujemy!