SZKOLNY KONKURS WALENTYNKOWY NA WIRTUALNĄ KARTKĘ

SZKOLNY KONKURS WALENTYNKOWY

NA WIRTUALNĄ KARTKĘ Z NAJPIĘKNIEJSZYMI ŻYCZENIAMI W JEZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

VALENTINSTAG/VALENTINE’S DAY

Wykonaj kartkę z życzeniami w języku obcym

w dowolnym programie graficznym (np. Canva) lub

w dowolnej aplikacji multimedialnej.

Termin składania prac: 12 luty 2021

Ogłoszenie wyników konkursu: 15 lutego 2021

Prace należy przesyłać na adres:

litwin.m@zsgh.pl (j. niemiecki)

oberc.e@zsgh.pl (j.angielski)

 

Najpiękniejsze kartki nagrodzimy dyplomami i ocenami

z przedmiotu oraz punktami z zachowania.

 

Kryteria oceny:

  • Zgodność z tematem
  • Poprawność językowa
  • Pomysłowość, oryginalność pracy oraz wkład pracy
  • Samodzielne wykonanie
  • Ogólne wrażenie estetyczne.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ONLINE