Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku internatu ZSGH w Iwoniczu-Zdroju.

Szczegóły w załączniku.

Uzupełnienie – 26.01.2021 r.

Intencją zamawiającego jest dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych lub rozwiązań zamiennych na podstawie uzyskanych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektowo-kosztową we wszystkich niezbędnych branżach oraz uzyskanie wymaganych zgód i decyzji.