Gratulacje dla Kamili i Zuzanny

Kamila Boroń z kl. III TTŻ i Zuzanna Krysik z kl. II TŻC zostały stypendystkami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, uroczystość wręczenia dyplomów nie odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Tegoroczni stypendyści otrzymali dyplomy oraz listy gratulacyjne od wojewody podkarpackiego za pośrednictwem poczty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najlepsze wyniki.

Serdecznie gratulujemy Kamili i Zuzannie oraz życzymy dalszych sukcesów!