100-LECIE URODZIN KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO – KONKURS

22 stycznia przypada 100. rocznica urodzin wybitnego poety i patrioty – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, człowieka, który całym swoim życiem dawał przykład poświęcenia i miłości wobec narodu. W chwili śmierci miał zaledwie 23 lata. Zginął 4 sierpnia 1944 r., w czwartym dniu Powstania Warszawskiego, podczas walk o Pałac Blanka przy pl. Teatralnym. Pozostawił po sobie ponad 500 wierszy, 20 opowiadań, kilkanaście poematów. Poezja, którą tworzył, jest dowodem jego wybitnego talentu. Sejm RP ustanowił Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jednym z Patronów roku 2021.

Z tej okazji zapraszamy uczniów klas technikum i branżowej szkoły I stopnia do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym inspirowanym twórczością K. K. Baczyńskiego.

Cel konkursu:

  • Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
  • Popularyzacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wiedzy o poecie.
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni literacko-plastycznej wśród młodzieży.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.
2. Uczestnicy konkursu wybierają jeden z zaproponowanych utworów lub inny dowolny wiersz poety.
Biała magia
Niebo złote ci otworzę …
Ten czas 
Pokolenie 
3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę w dowolnej technice plastycznej inspirowaną wybranym wierszem K. K. Baczyńskiego.
4. Do konkursu należy zgłosić zdjęcie jednej pracy w formacie A 4.
5. Zdjęcie pracy oraz następujące informacje

(imię i nazwisko autora, klasa, tytuł utworu, który stał się inspiracją dla pracy konkursowej)

należy wysłać mailem na adres biblioteka@zsgh.pl do 29 stycznia 2021 roku.

6. Laureaci konkursu otrzymają oceny bardzo dobre z języka polskiego, wiedzy o kulturze i plastyki oraz drobne upominki.

Zapraszamy do udziału!