Witek Tomkiewicz w naszych wspomnieniach

Rok 2020 był rokiem szczególnym na całym świecie, nieporównywalnym z żadnym innym, a dla naszej szkoły był wyjątkowo trudny ze względu na fakt, że w ostatnim czasie pożegnaliśmy naszego kolegę i przyjaciela.

Witek związany był z iwonickim „Gastronomikiem” od 1 września 1984 r. W ciągu 29 lat pracy zawodowej dał się poznać jako człowiek o wielkim sercu,  prawy, życzliwy, zawsze pomocny,  wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu kolejnych roczników uczniów: liceum zawodowego(1990), technikum gastronomicznego (1995 i 1999), technikum hotelarskiego (2004), technikum organizacji usług gastronomicznych (2008).

Uczniowie lubili Witka za jego spokój, opanowanie, swoisty humor i pomocną dłoń, zawsze skierowaną w stronę młodzieży, zwłaszcza tej potrzebującej, której potrafił wskazać drogę nie tylko na turystycznym szlaku. Nigdy nikogo nie zostawiał samego, z jego problemami, walczył o każdego ucznia. Wielu z nich dzięki Niemu ukończyło szkołę i zdało maturę.

Jako nauczyciel wychowania fizycznego przygotowywał młodzież do wielu zawodów sportowych, konkursów na różnych szczeblach: powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jednym z jego największych osiągnięć były sukcesy uczennic na Mistrzostwach Europy w Bonecko w Czechach w roku 2000, wicemistrzostwo Świata w Tenisie Stołowym w 2003 w Mexico oraz 2 brązowe medale na Paraolimpiadzie w Nagano, podczas której Witek był drugim trenerem Reprezentacji Polski. Za swoją pracę był wielokrotnie doceniany i nagradzany przez Dyrekcję Szkoły i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wyróżniony został również Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W roku 2013 przeszedł na emeryturę, ale nie rozstał się ze szkołą. Odwiedzał nas często, uczestniczył we wszystkich uroczystościach szkolnych, interesował się zwłaszcza problemami obiektów sportowych naszej szkoły i żył nadzieją obiecywanej od lat budowy boiska i sali gimnastycznej.

Szkoda, że Witek nie doczekał pierwszych prac, związanych z budową boiska, które rozpoczęły się 14 grudnia  br.

Witku, wpisałeś się w historię tej szkoły złotymi zgłoskami.

Odpoczywaj spokojnie, pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i naszej pamięci.