Dobry staż to dobry start

DOBRY STAŻ TO DOBRY START

czyli „Erasmus+” ponownie w naszym Gastronomiku

 

Rozpoczynamy realizację projektu „Dobry staż – dobry start” w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 2, 3 i 4 wszystkich typów szkół w ZSGH.

Projekt przewiduje wyjazd 48 osób uczących się i 4 nauczycieli ZSGH w Iwoniczu-Zdroju na staże zawodowe do Hiszpanii i Portugalii w latach 2021 – 2022. Udział w projekcie jest bezpłatny, wydatki są współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Rozpoczynamy nabór uczestników do I etapu projektu – 4-tygodniowego stażu zawodowego w Hiszpanii, w rejonie Malaga, zaplanowanego na marzec 2021. Termin wyjazdu może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce i Hiszpanii i związanych z tym ograniczeń.

Poniżej znajdują się FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE dla osób uczących się w naszej szkole. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny pobrać plik PDF, wypełnić go komputerowo (funkcja: wypełnij i podpisz). Wszystkie dane należy dokładnie sprawdzić.

Formularz należy odesłać na adres magdalenajacekzsgh@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2020. W tytule należy wpisać: ZGŁOSZENIE DO I ETAPU PROJEKTU „DOBRY STAŻ – DOBRY START”, a także swoje IMIĘ i NAZWISKO. Podpisy zostaną uzupełnione w chwili powrotu do nauki stacjonarnej w szkole.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zwracają się do wychowawcy klasy i swojego nauczyciela przedmiotów zawodowych z prośbą o wypełnienie części 2 i 3 formularza i odesłanie ich bezpośrednio na adres magdalenajacekzsgh@gmail.com do 30.11.2020 w tytule wpisując imię i nazwisko danego ucznia/uczennicy.

Formularze:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Opinia wychowawcy klasy
  3. Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych