„AKTYWNA TABLICA”

Z radością informujemy, że nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe na zakup 2 nowoczesnych monitorów interaktywnych do pracowni hotelarskiej i językowej oraz 8 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Zakupiony sprzęt zostanie sfinansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20%  z wkładu własnego organu prowadzącego.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.