#Zdalna szkoła w ZSGH

Powiat krośnieński złożył wniosek w ramach realizacji projektu granatowego pn.”Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dzięki uzyskanej dotacji w wysokości 80 tys. zł, samorząd Powiatu zakupił 32 nowe laptopy z niezbędnym oprogramowaniem dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Krośnieński.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich otrzymał w ramach tego programu 1 komputer dla nauczyciela i 6 komputerów dla uczniów. Sprzęt został przekazany beneficjentom ostatecznym i jest wykorzystywany w zdalnym nauczaniu.

Informator o programie: cppc_informator_a4_v01