Refundacja kosztów dojazdu do szkoły za marzec

Prosi się, aby uczniowie klas pierwszych korzystający z refundacji kosztów dojazdu do szkoły, przesłali skany biletów miesięcznych za marzec 2020 r. na adres e-mailowy: sekretariat@zsgh.pl