Reportaż z konferencji „Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki”

Powiat Krośnieński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie byli organizatorami konferencji „Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki”. Jednym z prelegentów był Jan Barsznica – dyrektor ZSGH, który przedstawił  zagadnienie „Kształcenia średniego personelu dla turystyki”. Proszę zapoznać się z reportażem. Warto.