Kurs „Kreatywna kuchnia”

W dniach 10-11 lutego 2020 r., u naszego partnera w Preszowie,  został zorganizowany  kurs „Kreatywna kuchnia” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg  V-A Polska-Słowacja 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele technikum z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju oraz uczniowie z partnerskiej szkoły Stredná Odborná Škola Gastronómie a Služieb z Preszowa na Słowacji. Uczestnicy pracowali w małych grupach w przeważającej części w formie warsztatowej, tak aby mogli nabyć praktyczną wiedzę w zakresie umiejętności zawodowych. Celem kursu było poznanie tradycji, zwyczajów kulinarnych oraz zdobycie  wiedzy i umiejętności  z zakresu  sztuki tworzenia orientalnych dań kuchni chińskiej, tajskiej, japońskiej z wykorzystaniem  oryginalnych, lokalnych  produktów azjatyckich. Należy podkreślić, że zdobycie dodatkowych kompetencji podczas kursu w zdecydowany sposób przyczyni się do podjęcia nowych zawodów w przyszłości. Nabyte umiejętności i wspólna wymiana doświadczeń w trakcie kursu pomogą w nawiązaniu współpracy, pozyskaniu informacji w zakresie oczekiwań pracodawców i możliwości znalezienia pracy w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie rynku pracy.

Dzięki realizacji szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę, która jest przełomowa w gastronomii i bardzo pozytywnie postrzegana przez restauratorów.