Efektowny udział reprezentacji ZSGH w targach Expo Sweet

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju już od wielu lat zdobywają zaszczytne miejsca, rywalizując ze szkołami, nie tylko w konkursach wojewódzkich, ale również ogólnopolskich i międzynarodowych.

Expo Sweet to największe w Polsce targi branży cukierniczej i lodziarskiej. W ramach imprezy odbyły się X Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych, a w gronie finalistów znaleźli się: Patrycja Zając z klasy I technikum w zawodzie technik technologii żywności z kwalifikacją cukiernik i Karol Szymbara z klasy IV technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wraz z uczestnikami konkursu do Warszawy udał się kilkudziesięcioosobowy klub kibica ZSGH z Iwonicza Zdroju.

Temat przewodni konkursu brzmiał: „Igrzyska olimpijskie”. Reprezentanci iwonickiego gastronomika wykonali tort „Odkryć jutro”. Podium było blisko. Jury sklasyfikowało dzieło uczniów na piątym miejscu.

Cukiernikom towarzyszył roztańczony i rozśpiewany doping uczniów i nauczycieli ze szkoły. Niebanalna oprawa słodkich zmagań zaowocowała przyznaniem iwonickiej drużynie nagrody specjalnej za „Ducha ekipy”. Tym sposobem reprezentacja gastronomika przywiozła z Expo Sweet 100 kilogramów specjałów z czekolady, ufundowanych przez firmę Master Martini.

Z ogromną wytrwałością nad realizacją projektu od powstania receptury, aż po efekt końcowy poza uczestnikami czuwali nauczyciele zawodu: Małgorzata Buczek, Marta Szelc i Małgorzata Zajdel , natomiast opracowaniem aranżacji scenariusza dla ekipy kibicującej zajęły się panie:  Ewa Litarowicz, Iwona Sikorowicz oraz Joanna Szwast.