1% dla Andżeliki

Andżelika jest tegoroczną maturzystką – uczennicą IV klasy technikum w zawodzie kelner. Chętnie rozwija swoje umiejętności zawodowe. Uczestniczy w różnych projektach –  kursach, szkoleniach i stażach, a swoje umiejętności z powodzeniem prezentuje na konkursach. Jest zaangażowana w życie szkoły, a przy tym bardzo życzliwa, miła i skromna. Z uśmiechem i dużą empatią pomaga tym, którzy tego potrzebują – aktywnie działa w Szkolnym Kole Caritas i wspiera różne akcje charytatywne.

30.09.2019r. u Andżeliki zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B. Od tego dnia jej życie się zmieniło. Musiała szybko podjąć leczenie. Opieką objął ją Szpital Specjalistyczny w Brzozowie – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza. Tam przeszła już kilka serii chemioterapii i przygotowywana jest do przeszczepu szpiku w Krakowie. Jej codzienność jest bardzo trudna. Wiąże się z różnymi badaniami, bólem, rozłąką z najbliższymi, szpitalną izolatką…  Pomimo tych trudności nie zrezygnowała ze swoich planów. Będąc w szpitalu nadal się uczy. Dzięki swojej determinacji przystąpiła do egzaminu zawodowego i przygotowuje się do matury. Nie poddaje się!

Dlaczego tak się stało? Dlaczego Andżelika zachorowała? Dlaczego leczenie białaczki jest tak trudne? Te i wiele innych pytań roi się zapewne w niejednej głowie… Niestety, nie znamy odpowiedzi… Nie znaczy to jednak, że nic nie możemy zrobić! Możemy, a co najważniejsze: każdy może pomóc! Przed Andżeliką jeszcze długotrwały i kosztowny proces leczenia i rehabilitacji. Wspierajmy ją duchowo i materialnie!

Prosimy o przekazanie 1% podatku

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas KRS 0000246791

Cel szczegółowy: Pomoc dla Andżeliki Boroń

Wpłaty (darowizny) można również dokonywać na konto Caritas Archidiecezji Przemyskiej: Bank BGŻ BNP Paribas o. Przemyśl nr 07 1600 1332 1847 4932 3000 0005 z dopiskiem: Pomoc dla Andżeliki.